Drzewostan - wycinki i pielęgnacje

 • Chrząstowice - obwód drogowy (2016)
 • Chorzów - teren miasta (2016)
 • Gliwice - pasy drogowe (2016-2014)
 • Gliwice-Łabędy - zakład przemysłowy (2017)
 • Kędzierzyn-Koźle - drogi krajowe (2016-2015)
 • Lubliniec - Zespół Szkół Technicznych (2016)
 • Miedźno - teren gminy (2016)
 • Sosnowiec - kompleks rekreacyjno-sportowy (2016)
 • Toszek - teren gminy (2016)
 • Zdzieszowice - teren miasta i gminy (2016)

Całoroczne utrzymanie zieleni miejskiej

 • Chorzów - pielęgnacja, wycinki, nasadzenia drzew, pasy przyuliczne (2016)
 • Katowice - pasy przyuliczne (2016)
 • Opole - pasy przyuliczne (2015)
 • Opole - tereny reprezentacyjne miasta (2016-2015)
 • Świętochłowice - pasy przyuliczne (2016)

Zagospodarowanie terenu

 • Knurów - teren ul. Gen. Ziętka i ul. 26 stycznia (2016)
 • Świdnica - teren Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego - wykonanie ogrodu geometrycznego (2016)
 • Katowice - Filia Biblioteczna nr 16 (2016)
 • Katowice - budowa schodów wraz z oświetleniem na placu Budnioka (2015)
 • Opole - zagospodarowanie użytku ekologicznego Kamionka Piast (2015)
 • Chorzów - zagospodarowanie podmokłego terenu przy ulicy Skrajnej (2014)
 • Piekary Śląskie - zagospodarowanie terenu wokół Piekarskiego Kopca Wyzwolenia (2014)