• Wycinka drzew do poziomu gruntu rosnących wzdłuż linii kolejowej nr 301 Opole - Namysłów na odcinku Jełowa – Murów (2017)
  • Wycinka drzew rosnących wzdłuż linii kolejowych terytorialnie należących do Zakładu Linii Kolejowych w Opolu (2016)
  • Rewitalizacja linii kolejowej nr 132 na odcinku Paczyna-Toszek-Błotnica Strzelecka (2015-2014) wycinka, opracowanie dokumentacji dendrologicznej