Zieleń niska i wysoka

 • Wykonanie i pielęgnacja trawników dywanowych i parkowych
 • Sadzenie i pielęgnacja drzew liściastych i iglastych
 • Sadzenie i pielęgnacja krzewów
 • Wykonywanie kwietników, obsadzanie donic zawieszanych
 • Nawadnianie terenów zieleni
 • Prace pielęgnacyjne w pasach zieleni przyulicznej
 • Przesadzanie drzew
 • Odmładzanie krzewów, żywopłotów i starych drzew
 • Ścinka drzew metodą z lin oraz podnośnika
 • Frezowanie i karczowanie pni

 • Rekultywacja i zagospodarowywanie zwałowisk, hałd i nieużytków
 • Inwestycje drogowe
 • Inwestycje kolejowe
 • Zagospodarowywanie stref ochronnych
 • Ochrona przyrody
 • Chirurgia drzew
 • Inwentaryzacja dendrologiczna parków i innej zorganizowanej zieleni
 • Ekspertyzy
 • Nadzory inspektorskie
 • Szacunki brakarskie
 • Sprzedaż materiału roślinnego
 • Sprzedaż drewna
 • Boiska sportowe wraz z całoroczną pielęgnacją nawierzchni trawiastej, zakładanie systemów nawadniających
 • Mała architektura ogrodowa - murki, schody ogrodowe, pergole, trejaże ,ławki ogrodowe
 • Place zabaw - projektowanie, wykonawstwo, remonty
 • Ścieżki dydaktyczne
 • Dekoracje świąteczne miast
 • Zimowe utrzymanie alejek parkowych