• Zespół Pałacowo Parkowy Moszna - renowacja alei lipowej, gospodarka drzewostanem i szatą roślinną (2015-2017)
 • Zespół Pałacowo Ogrodowy w Nieborowie i Arkadii – pielęgnacja drzewostanu (2014-2017)
 • Dąbrowa - rewaloryzacja przyrodnicza i krajobrazowa (2015-2017)
 • Knurów przy ul. Ogana - rekonstrukcja parku (2015-2016)
 • Skarbiszów - prace pielęgnacyjne (2016)
 • Kochcice - utrzymanie parku (2008), uprzątnięcie drzewostanu po nawałnicy (2016)
 • Tarnowskie Góry Repty - wykonanie zabiegów pielęgnacyjno-konserwatorskich starodrzewia, utrzymanie zieleni i infrastruktury (2014-2016)
 • Tarnowskie Góry ul. Lipowa- zabiegi pielęgnacyjno-konserwatorskie alei lipowej (2015)
 • Opole Wyspa Bolko - utrzymanie bieżące (2015- 2016)
 • Opole Park Pasieka - utrzymanie bieżące (2011-2014)
 • Strzelce Namysłowskie - konserwacja i pielęgnacja zieleni, gospodarka drzewostanem (2014-2015)
 • Klisino - rewitalizacja parku (2015)
 • Biechów - projekt rewaloryzacji (2014)
 • Chorzów - Park Hutników - rewaloryzacja (2014)
 • Świerklaniec - wycinka, nasadzenia (2010-2013)
 • Baborów - rewitalizacja parku (2013)
 • Racibórz Park Zamkowy - rewaloryzacja zieleni (2010-2012)
 • Częstochowa - Parki Podjasnogórskie - rewitalizacja szaty roślinnej (2007)
 • Zamek Książ - rewaloryzacja terenu dawnego zwierzyńca (2007-2008)
 • Łańcut Muzeum Zamek - przesadzanie 30-letnich cisów strzyżonych (2005), pielęgnacja koron drzew, sadzenie drzew (2006)
 • Dobrodzień - rewaloryzacja (2005)
 • Kobierzyce - zagospodarowanie szaty roślinnej (1998)